1,300 USD / tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

4 tháng trước

5,530 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

4 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

5 tháng trước

5,300 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

5 tháng trước

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

5 tháng trước

5,530 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 81

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 79

Căn Hộ

5 tháng trước

5,610 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 79

Căn Hộ

5 tháng trước