M²: 375

Nhà Mặt Phố

2 ngày trước

37,500 tỷ

M²: 375

Nhà Mặt Phố

2 ngày trước

M²: 850

Nhà Mặt Phố

6 ngày trước

120 tỷ

M²: 850

Nhà Mặt Phố

6 ngày trước

Giường: 6Phòng tắm: 6M²: 1110

Biệt Thự

2 tuần trước

50 tỷ

Giường: 6Phòng tắm: 6M²: 1110

Biệt Thự

2 tuần trước

7,958 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 7Phòng tắm: 4M²: 125

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

25 tỷ

Giường: 7Phòng tắm: 4M²: 125

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 56

Nhà Riêng

4 tháng trước

6,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 56

Nhà Riêng

4 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Nhà Riêng

6 tháng trước

6,800 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Nhà Riêng

6 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Nhà Mặt Phố

8 tháng trước

3,050 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Nhà Mặt Phố

8 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 246

Nhà Mặt Phố

9 tháng trước

26 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 246

Nhà Mặt Phố

9 tháng trước