Giường: 5Phòng tắm: 6M²: 100

Biệt Thự

2 tuần trước

14,900 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 6M²: 100

Biệt Thự

2 tuần trước

Giường: 5Phòng tắm: 6M²: 220

Biệt Thự

2 tháng trước

31 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 6M²: 220

Biệt Thự

2 tháng trước

M²: 212

Biệt Thự

2 tháng trước

30,500 tỷ

M²: 212

Biệt Thự

2 tháng trước

2 tháng trước

M²: 126

Đất Nền

2 tháng trước

130 tr/m2

M²: 126

Đất Nền

2 tháng trước

Giường: 5M²: 228

Biệt Thự

2 tháng trước

30 tỷ

Giường: 5M²: 228

Biệt Thự

2 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 583

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

19 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 583

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

M²: 126

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

16,500 tỷ

M²: 126

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước