M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

50 tỷ

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

50 tỷ

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

M²: 34

Văn Phòng - Khách sạn

4 năm trước

319 Ngìn/m

M²: 34

Văn Phòng - Khách sạn

4 năm trước