M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

50 tỷ

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

50 tỷ

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 34

Văn Phòng

3 năm trước

319 Ngìn/m

M²: 34

Văn Phòng

3 năm trước