Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Phuloiland giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 12a

mat bang can ho the peak phu my hung 1 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 14

mat bang can ho the peak phu my hung 2 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 15 – 20

mat bang can ho the peak phu my hung 3 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 21

mat bang can ho the peak phu my hung 4 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 22-26

mat bang can ho the peak phu my hung 5 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng sân thượng

mat bang can ho the peak phu my hung 6 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B9-01, B9-02, B9-03, B9-04, B9-05, B9-06, B9-07, B9-08

mat bang can ho the peak phu my hung 7 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B10, B11, B12, B13-1, B13-2, B13-3, B13-4, B13-5, B14, B15-1, B15-2, B15-3 

mat bang can ho the peak phu my hung 8 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B16, B17-1, B17-2, B17-3, B17-4

mat bang can ho the peak phu my hung 9 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B18, B19

mat bang can ho the peak phu my hung 10 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A11-1, A11-2, A11-3, A11-5, A11-6

mat bang can ho the peak phu my hung 11 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A11-04

mat bang can ho the peak phu my hung 12 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH14

mat bang can ho the peak phu my hung 13 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH12A

mat bang can ho the peak phu my hung 14 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH12

mat bang can ho the peak phu my hung 15 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH15

mat bang can ho the peak phu my hung 16 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH16

mat bang can ho the peak phu my hung 17 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng trệt

mat bang can ho the peak phu my hung 18 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

mat bang can ho the peak phu my hung 19 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: Hầm

mat bang can ho the peak phu my hung 20 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng trệt

mat bang can ho the peak phu my hung 21 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 1, 2

mat bang can ho the peak phu my hung 22 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 3

mat bang can ho the peak phu my hung 23 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 4

mat bang can ho the peak phu my hung 24 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 5

mat bang can ho the peak phu my hung 25 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 6

mat bang can ho the peak phu my hung 26 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 7

mat bang can ho the peak phu my hung 27 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 8

mat bang can ho the peak phu my hung 28 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 9

mat bang can ho the peak phu my hung 29 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 10

mat bang can ho the peak phu my hung 30 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 11

mat bang can ho the peak phu my hung 31 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 12

mat bang can ho the peak phu my hung 32 - Mặt bằng căn hộ The Peak M8B Phú Mỹ Hưng

Quý khách hàng cần thêm các thông tin chi tiết căn hộ chung cư tại Midtown Phú Mỹ Hưng vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng

Related posts

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Công ty...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7.  Công ty Phuloiland gửi tới...

Continue reading