Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng 

Mặt bằng: tầng 3

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 1 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Kiểu B

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 2 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Kiểu B1

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 3 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Kiểu C

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 4 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Kiểu C1

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 5 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Kiểu PA

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 6 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 9

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 7 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 11

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 8 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 12

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 9 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng: tầng 4-8

mat bang can ho green view phu my hung quan 7 10 - Mặt bằng căn hộ Green View Phú Mỹ Hưng

Ngoài ra quý khách hàng quan tâm các căn hộ tại Green View chào bán hoặc cho thuê vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng

Related posts

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Công ty...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7.  Công ty Phuloiland gửi tới...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Phuloiland xin...

Continue reading