Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak – M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak – M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng The Peak – M8a Phú Mỹ Hưng, Phuloiland trân trọng gửi tới quý khách hàng mặt bằng, kiểu căn hộ dự án The Peak – M8a.

Mặt bằng tổng thể.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 1 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 2 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng hầm.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 3 e1559785862240 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng trệt.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 4 e1559785904707 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 2.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 5 e1559785927183 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 6 e1559785944570 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 3.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 7 e1559785964701 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 4.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 8 e1559785983184 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 5.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 9 e1559786000558 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 6 – 12a.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 10 e1559786018152 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 14.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 11 e1559786033762 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 15.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 12 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 16 – 20.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 13 e1559786056165 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 21.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 14 e1559786073249 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 22.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 15 e1559786090317 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 23.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 16 e1559786108583 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 24 – 29.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 17 e1559786124556 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 30.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 18 e1559786138318 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng sân thượng.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 19 e1559786157924 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B1-1, B1-2, B1-3, B3 – 1, B3 – 2, B3 – 3, B3 – 4, B3 – 5, B5. 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 20 e1559786175252 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B2-1, B2-2

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 21 e1559786191179 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B4

 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 23 e1559786234607 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B7

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 24 e1559786251996 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A2

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 25 e1559786268127 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A3, A6

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 26 e1559786287186 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A5-1, A1 – 1, A1 – 2, A1 – 3, A4, A5 – 1, A5 – 2, A5 – 3, A5 – 4, A5 – 5, A5 – 6 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 27 e1559786304304 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A9

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 28 e1559786318692 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH2

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 29 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH3

 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 31 e1559786359228 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH4

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 32 e1559786375937 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH5

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 33 e1559786390522 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH6, TH7

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 34 e1559786403606 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH8

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 35 e1559786419427 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH9, TH10

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 36 e1559786432983 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH11

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 37 e1559786448677 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm mặt bằng The Peak – Midtown M8a vui lòng liên hệ qua phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng

Related posts

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Công ty...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7.  Công ty Phuloiland gửi tới...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Phuloiland xin...

Continue reading