Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak – M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak – M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng The Peak – M8a Phú Mỹ Hưng, Phuloiland trân trọng gửi tới quý khách hàng mặt bằng, kiểu căn hộ dự án The Peak – M8a.

Mặt bằng tổng thể.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 1 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 2 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng hầm.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 3 e1559785862240 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng trệt.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 4 e1559785904707 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 2.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 5 e1559785927183 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 6 e1559785944570 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 3.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 7 e1559785964701 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 4.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 8 e1559785983184 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 5.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 9 e1559786000558 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 6 – 12a.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 10 e1559786018152 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 14.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 11 e1559786033762 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 15.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 12 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 16 – 20.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 13 e1559786056165 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 21.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 14 e1559786073249 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 22.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 15 e1559786090317 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 23.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 16 e1559786108583 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 24 – 29.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 17 e1559786124556 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng 30.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 18 e1559786138318 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng sân thượng.

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 19 e1559786157924 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B1-1, B1-2, B1-3, B3 – 1, B3 – 2, B3 – 3, B3 – 4, B3 – 5, B5. 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 20 e1559786175252 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B2-1, B2-2

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 21 e1559786191179 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B4

 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 23 e1559786234607 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B7

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 24 e1559786251996 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A2

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 25 e1559786268127 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A3, A6

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 26 e1559786287186 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A5-1, A1 – 1, A1 – 2, A1 – 3, A4, A5 – 1, A5 – 2, A5 – 3, A5 – 4, A5 – 5, A5 – 6 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 27 e1559786304304 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A9

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 28 e1559786318692 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH2

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 29 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH3

 

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 31 e1559786359228 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH4

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 32 e1559786375937 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH5

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 33 e1559786390522 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH6, TH7

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 34 e1559786403606 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH8

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 35 e1559786419427 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH9, TH10

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 36 e1559786432983 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: TH11

mat bang kieu can ho the peak m8 phu my hung 37 e1559786448677 - Mặt bằng Kiểu căn hộ The Peak - M8a Phú Mỹ Hưng

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm mặt bằng The Peak – Midtown M8a vui lòng liên hệ qua phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng

Bài viết liên quan

Mặt bằng – kiểu căn hộ dự án The Antonia Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mặt bằng The Antonia Phú Mỹ Hưng, bản mới nhất với chi tiết như sau Mặt...

Tiếp tục đọc

Mặt bằng – Kiểu căn hộ Dự án The Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Công ty Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng - Kiểu căn hộ dự...

Tiếp tục đọc

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Tiếp tục đọc