Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Phuloiland xin gửi tới quý khách hàng mặt bằng chi tiết và kiểu căn hộ tại Scenic Valley 1 như sau:

mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 1 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B1A
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 2 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B1A diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 3 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B2
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 4 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B2 diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 5 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B4
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 6 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B4 diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 7 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B5
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 8 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B5
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 9 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B6
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 10 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B6
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 11 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B3
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 12 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 4 -16
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 13 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
mặt bằng tầng trệt
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 14 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
mặt bằng tầng trên 3
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 15 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 17-21
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 16 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng trên 3
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 17 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ B3

mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 18 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 19 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tổng quát
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 20 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A1
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 21 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A1 diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 22 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A2
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 23 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A2 diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 24 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A3
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 25 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A3 diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 26 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A4
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 27 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: A4 diện tích
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 28 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B1
mat bang can ho scenic valley 1 phu my hung 29 - Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ: B1 diện tích

Ngoài ra quý khách có nhu cầu mua bán thuê căn hộ chung tư tại Scenic Valley vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng

Related posts

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Công ty...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7.  Công ty Phuloiland gửi tới...

Continue reading