Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7. 

Công ty Phuloiland gửi tới quý khách hàng mặt bằng và các kiểu căn hộ tại dự án Green Valley Phú Mỹ Hưng.

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 60 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
kiểu căn hộ O1
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 59 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 26
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 58 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 25
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 57 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 24
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 56 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 23
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 55 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 22
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 54 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 21
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 53 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 20
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 52 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 19
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 51 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 18
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 50 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 17
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 49 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 16
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 48 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 15
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 47 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 14
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 46 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 12a
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 45 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 12
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 44 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 11
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 43 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 10
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 42 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 9
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 41 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 8
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 40 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 7
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 39 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 6
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 38 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 5
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 37 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 4
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 36 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 2
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 35 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 27
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 34 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ O1

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 32 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ N1

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 30 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ M

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 28 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ L

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 26 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ K

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 24 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ I

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 22 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ i

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 20 e1561716006246 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ H

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 18 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ G

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 16 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ F

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 14 e1561716069732 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ E

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 12 e1561716101978 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ D1

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 10 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ C

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 8 e1561716154325 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ B2

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 6 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ A

 

 

 

mat bang kieu can ho green valley phu my hung 2 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
mặt bằng tổng thể
mat bang kieu can ho green valley phu my hung 1 - Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
vị trí dự án

Ngoài ra quý khách hàng có nhu cầu mua bán thuê căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng

Related posts

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Công ty...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Phuloiland xin...

Continue reading