Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Công ty Phuloiland xin gửi tới quý khách hàng mặt bằng chi tiết dự án căn hộ Happy Valley.

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 87 e1561717189782 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ A4
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 86 e1561717226467 225x300 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ A4
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 85 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ A
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 84 e1561717263894 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ A
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 83 e1561717306272 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ F
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 82 e1561717330785 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ F
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 81 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ E

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 80 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 79 e1561717390219 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ D

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 78 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 77 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 76 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ P

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 75 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 74 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 73 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 72 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ S

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 71 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 70 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ C6

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 69 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 68 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ N

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 67 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 66 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ M

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 65 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 64 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ L2

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 63 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 62 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ I

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 61 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 60 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ H1

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 59 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 58 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ C

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 57 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 56 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kiểu căn hộ B
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 55 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 28
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 54 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 28

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 53 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 52 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 27

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 51 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 50 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 26

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 49 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 48 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 25

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 47 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 46 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 24

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 45 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 44 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 23

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 43 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 42 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 22

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 41 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 40 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 20

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 39 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 38 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 19

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 37 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 36 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 18

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 35 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 34 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 17

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 33 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 32 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 16

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 31 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 30 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 15

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 29 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 28 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 14

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 27 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 26 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 12a

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 25 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 24 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 12

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 23 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 22 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 11

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 21 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 20 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 10

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 19 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 18 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 9

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 17 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 16 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 8

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 15 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 14 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 7

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 13 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 12 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 6

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 11 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 10 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 5

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 9 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 8 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 4
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 7 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 3
mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 6 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 3

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 5 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 4 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mặt bằng tầng 2

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 3 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

mat bang kieu can ho happy valley phu my hung quan 7 2 - Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngoài ra quý khách hàng có nhu cầu mua bán thuê căn hộ chung cư tại dự án Happy Valley vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty.

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Mặt bằng – kiểu căn hộ dự án The Antonia Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mặt bằng The Antonia Phú Mỹ Hưng, bản mới nhất với chi tiết như sau Mặt...

Tiếp tục đọc

Mặt bằng – Kiểu căn hộ Dự án The Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Công ty Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng - Kiểu căn hộ dự...

Tiếp tục đọc

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Tiếp tục đọc