Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng.

Công ty Phuloiland xin gửi tới quý khách hàng mặt bằng thiết kế và các kiểu căn hộ tại dự án

mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 1 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Kiểu A1
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 2 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: A
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 3 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: B
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 4 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: B diện tích
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 5 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: C
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 6 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: C diện tích
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 7 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: D
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 8 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: E
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 9 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: E2
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 10 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: D6
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 11 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng 2
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 12 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: 3
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 13 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: 4
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 14 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: 5
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 15 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: 6, 8, 10, 12, 14
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 16 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: 7, 9, 11, 12a
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 17 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: 15
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 18 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: hầm
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 19 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: trệt
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 20 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Mặt bằng tầng: tổng thể
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 21 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Penthouse A
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 22 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Penthouse A diện tích
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 23 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Penthouse B
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 24 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Penthouse B diện tích
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 25 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Penthouse C
mat bang can ho hung phuc happy residence premier phu my hung 26 - Mặt bằng căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier Phú Mỹ Hưng
Kiểu căn hộ: Penthouse C diện tích

Ngoài ra quý khách hàng có thêm nhu cầu mua bán thuê căn hộ Hưng Phúc Happy Residence Premier vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty.

Related posts

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Công ty...

Continue reading

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mặt bằng căn hộ Green Valley Phú Mỹ Hưng, Quận 7.  Công ty Phuloiland gửi tới...

Continue reading