Mặt Bằng – Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc – Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt Bằng – Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc – Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng – kiểu căn hộ dự án Nam Phúc – Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A

kieu A - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 15 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A1

kieu A1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A2

kieu A2 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 3 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: A3

kieu A3 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B

kieu B 1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B1

kieu B1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B2

kieu B2 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: B3

kieu B3 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: C

kieu C 1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 9 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: D

kieu D - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: E

kieu E - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 11 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: F

kieu F - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 12 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: G

kieu G - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Penthouse 1

penthou 1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 16 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Kiểu căn hộ: Penthouse 2

penthouse 2 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: 2

tang 2 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 18 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: 3

tang 3 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: 4

tang 4 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưngmat bang kieu can ho nam phuc le jardin phu my hung 20 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: 5-6

tang 5 6 1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: 6-21

tang 6 21 5 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: 22

tang 22 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: HẦM

tang ham - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng: TRỆT

tang tret 1 - Mặt Bằng - Kiểu Căn Hộ Dự Án Nam Phúc - Le Jardin, Phú Mỹ Hưng

Ngoài giới thiệu mặt bằng căn hộ Nam Phúc Le Jardin, quý khách có nhu cầu mua bán thuê căn hộ chung cư tại dự án Nam Phúc Le jardin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty Phuloiland

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Mặt bằng – kiểu căn hộ dự án The Antonia Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mặt bằng The Antonia Phú Mỹ Hưng, bản mới nhất với chi tiết như sau Mặt...

Tiếp tục đọc

Mặt bằng – Kiểu căn hộ Dự án The Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Công ty Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng - Kiểu căn hộ dự...

Tiếp tục đọc

Mặt bằng – Kiểu căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Phuloiland xin giới thiệu tới quý khách hàng mặt bằng kiểu căn hộ chung cư The...

Tiếp tục đọc