tu

tại Phuloiland

Chuyên viên BDS Phú Mỹ Hưng, nhận bán & cho thuê tất cả các dự án, căn hộ, chung cư, biệt thự PMH

TIẾP XÚC tu

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

6 giờ trước

4,950 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

6,000 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

6,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

6,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

4,950 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

5,350 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

5 ngày trước

6,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

5 ngày trước

5,750 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

5 ngày trước

7,880 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 79

Căn Hộ

5 ngày trước

5,850 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 79

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

5 ngày trước

5,750 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

1 tuần trước

5,550 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

1 tuần trước

5,800 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

1 tuần trước

1,000 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

4,850 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

5,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

5,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

1 tuần trước

5,680 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

4,850 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tuần trước

900 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

22 triệu/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

4,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tuần trước

8,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

5,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tuần trước

5,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

5,350 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

5,150 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

900 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

2 tuần trước

Cho thuê căn hộ cao cấp Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh, view sân golf – LH 0969009672 – Tú

Green Valley, Đường Nguyễn Đồng Chi, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 tuần trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

5,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

5,985 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 138

Căn Hộ

3 tuần trước

10,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 138

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Biệt Thự

3 tuần trước

5,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Biệt Thự

3 tuần trước

Bồn tắm: 1M²: 57

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

5,300 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 57

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

900 USD/ tháng

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

4,700 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

5,460 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

5,400 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tuần trước

5,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

3 tuần trước

7,150 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

3 tuần trước

9,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

3 tuần trước

M²: 45

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

3,900 tỷ

M²: 45

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tuần trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

4,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

25 triệu/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

1,100 1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

4,800 tỷ

M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

5,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

3 tuần trước

5,720 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

3 tuần trước

5,650 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 79

Căn Hộ

3 tuần trước

4,750 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 79

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

3 tuần trước

7,805 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

5,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

4 tuần trước

5,650 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

3,600 tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 99

Căn Hộ

4 tuần trước

1,350 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 99

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

4 tuần trước

9,750 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 99

Căn Hộ

1 tháng trước

6,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 99

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

6,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

6,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

1 tháng trước

2,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

1 tháng trước

9,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

1 tháng trước

8,450 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

1 tháng trước

Siêu phẩm mùa Covid, căn hộ cao cấp Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, full nội thất, view nội khu LH 0969 009 672 Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Siêu phẩm mùa Covid, căn hộ cao cấp Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, DT 110m2, full nội thất cao cấp LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

4,450 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

Bán gấp căn hộ cao cấp Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, full nội thất cao cấp, nội khu yên tĩnh LH 0969 009 672 – Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Bán gấp căn hộ cao cấp Happy valley, Phú Mỹ Hưng, Full nội thất cao cấp, lầu trung, căn góc LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

5,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

5,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

900 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

5,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

1,000 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

1 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

5,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Bán căn hộ cao cấp Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, nội thất cao cấp, lầu thấp LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

4,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

Bán căn hộ cao cấp Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, full nội thất cao cấp, view nội khu LH 0969 009 672 Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, lầu thấp, view nội khu, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

1 tháng trước

850 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, lầu cao, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc , lầu cao, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

5,250 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 84

Căn Hộ

1 tháng trước

5,650 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 84

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

1 tháng trước

5,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 tháng trước

1,700 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 tháng trước

Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 tháng trước

7,750 tỷ

Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ cao cấp Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, full nội thất, giá 850USD/ tháng LH 0969 009 672 – Tú

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

1 tháng trước

850 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng , Quận 07, lầu cao, view sân golf, LH 0969 009 672 – Tú

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc, lầu cao LH 0969 009 672 – Tú

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 117

Căn Hộ

1 tháng trước

1,200 USD/ month

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 117

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc , lầu cao, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc , lầu cao, có ô xe tầng hầm LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Bán căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Giá 5 tỷ LH 0969 009 672 – Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

5,000 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Bán lỗ căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, DT 135m2, giá chỉ 5,4 tỷ full nội thất LH 0969 009 672 Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 150

Căn Hộ

1 tháng trước

6,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 150

Căn Hộ

1 tháng trước

Cần tiền bán gấp căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh, LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

6,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

2 tháng trước

5,700 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phũ Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh – LH 0969 009 672 – Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phũ Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh – LH 0969 009 672

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phũ Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh – LH 0969 009 672

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Bán căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, nội thất đẹp, lầu trung, căn góc 02 view LH 0969 009 672 – Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 tháng trước

3,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh, Giá 980USD/ tháng

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

980 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh, Giá 850USD/ tháng

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

850 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh, lầu cao, Giá 1200USD/ tháng

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 117

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 117

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, căn góc, lầu cao, Giá 1050USD/ tháng LH 0969 009 672

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh – LH 0969 009 672

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,500 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, nhà đẹp, lầu cao, view công viên

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, DT 135m2, căn góc, lầu cao, view nội khu

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc, view nội khu, lầu cao

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

2 tháng trước

Bán căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc, view sân golf, lầu cao, DT 128m2

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

2 tháng trước

6,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

2 tháng trước

Bán căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc, view sân golf, lầu trung

Green Valley, Đường Nguyễn Đồng Chi, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 123

Căn Hộ

2 tháng trước

6,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 123

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

4,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

11 triệu/ tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

11 triệu/ tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

4,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

3,350 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 tháng trước

3,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

15 triệu/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

14 triệu/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Bán căn hộ Hưng Phúc – Happy Residence, Phú Mỹ Hưng, lầu thấp, nhà đẹp

Happy Residence, Nguyễn Lương Bằng, Southside District, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

3,700 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,000 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,000 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

6,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

6,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

14 triệu/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tháng trước

15 triệu/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 83

Căn Hộ

2 tháng trước

11 triệu/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 83

Căn Hộ

2 tháng trước

Bán gấp căn hộ Riverside Residence, Phú Mỹ Hưng, lầu cao, view sông, giá chỉ 4,6 tỷ

Riverside Residence, Nguyễn Lương Bằng, Southside District, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 83

Căn Hộ

2 tháng trước

4,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 83

Căn Hộ

2 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 239

Căn Hộ

2 tháng trước

12,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 239

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

2,700 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

2,350 tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

6,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

3,990 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

6,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

4,890 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

4,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

4,890 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

4,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

4,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 239

Căn Hộ

2 tháng trước

13,300 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 239

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Scenic Valley 1, Phú Mỹ Hưng, Căn góc DT 77m2, Giá 900USD/ tháng, LH 0969 009 672

Scenic Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

2 tháng trước

900 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Mỹ Khang, Quận 07, Giá 14,5 triệu/ tháng LH 0969 009 672

Dự án Mỹ Khang, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

2 tháng trước

14,500 triệu/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

4,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

5,100 tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

4,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

M²: 120

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

1,350 USD/ tháng

M²: 120

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

2 tháng trước

6,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

2 tháng trước

Bán căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, DT 128m2, Giá 6,8 tỷ LH 0969 009 672

Green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

2 tháng trước

6,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,000 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

4,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 96

Căn Hộ

2 tháng trước

6,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 96

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

2 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

2,700 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

6,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

4,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

6,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,500 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,150 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

2,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 95

Căn Hộ

2 tháng trước

4,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 95

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Scenic Valley 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Scenic Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 86

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 86

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

3 tháng trước

5,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 132

Căn Hộ

3 tháng trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 132

Căn Hộ

3 tháng trước

4,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

6,650 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

6,350 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

Cho thuê căn hộ Scenic Valley, DT 77m2, giá 850 USD. LH: 0969009672

Scenic Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Medical Campus District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

3 tháng trước

850 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

1,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

5,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

Bán căn hộ Riverside Residence, nhà đẹp, view sông. DT 82m2, giá 4 tỷ 600 triệu. LH: 0969 009 672

Riverside Residence, Nguyễn Lương Bằng, Southside District, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

4,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

Cho thuê căn hộ Riverside Residence, nhà đẹp, view sông. DT 82m2, giá 900 USD. LH: 0969009672

Riverside Residence, Nguyễn Lương Bằng, Southside District, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

900 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

900 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

4,000 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

7,000 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

5,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước